DOULASENTERET
- for graviditet, fødsel og småbarnstid


Scroll down for text in English.


Venter baby? Eller har nyfødt baby?

Par og enslige mødre kan bestille doulatjeneste og få støtte i svangerskapet, gjennom hele fødselsforløpet og i barselperioden. Vi tilbyr også kurs og behandlinger som kan gi blivende foreldre nøkler til bedre svangerskap, fødsel og barselperiode for dem og babyen.

Alle doulaene snakker norsk og ALL DOULAS SPEAK ENGLISH and some doulas also speak OTHER Languages.

Oversikt over alle doulaer: Trykk på denne lenken

Oversikt over alle kurs: Trykk på denne lenken
Vi tilbyr:
 • Gravidmassasje
 • Avspenning
 • Akupressur
 • Fascia-terapi
 • Kranio-sakralterapi
 • Ernæringsveiledning
 • Spinning Babies-metoden
 • Doulatjeneste
 • Fødsels- og foreldreforberedende kurs
 • Naturlig fødsel-kurs
 • Individuelt fødselsforberedende kurs for ett par eller en enslig gravid
 • Barselkurs om tilknytning, amming og babymassasje
 • Ammeveiledning
 • Praktisk hjelp i huset før og etter fødsel
Pregnant? Or have a newborn baby?

Couples and single mums can get doula service through the whole pregnancy, the labour and birth, and in the post partum period. We offer workshops and treatments that can give better pregnancy, birth and post partum period for both the parents and the baby.

All the doulas speak ENGLISH and NORWEGIAN, and some also speak OTHER Languages.


Here is the link to read about all the doulas: Click here

All of our workshops can be found here: Click here
We offer:
 • Pregnant massage
 • Relaxation
 • Acupressure
 • Fascia therapy
 • Craniosacral therapy
 • Nutrition advice
 • The Spinning Babies Method
 • Doula service
 • Childbirth and Parenting Preparation Workshops
 • Natural Birth workshop
 • Individual childbirth preparation workshop for one couple or one single mum
 • Workshop about Bonding, Breastfeeding and Baby massage
 • Breastfeeding guidance
 • Practical help at home before and after birth

Les også om DOULASKOLEN som utdanner studentene til fødselsdoula, barseldoula, svangerskapsterapeut og kursleder. www.doulaskolen.no