Doulatjeneste

Hjelp ved fødsel

Ordet doula stammer fra gamle Grekenland, og betyr ”kvinne som tjener / hjelper en annen kvinne”. Doulaen i Grekenland var en kvinnelig tjener som hjalp med blant annet fødsel.
Tidligere var det vanlig med doula, eller rettere sagt hjelpekoner under fødsel her i Norge også. Det var et kvinnefellesskap gjennom kvinnens svangerskap med bl.a. mor, søstre
og nabokoner, og disse hjalp også til under fødselen. Men etter at fødselen ble flyttet fra kvinnens hjem til sykehus, har det ikke vært vanlig med hjelpekoner i Norge.
Doulaen representerer kvinnefellesskap og en urgammel tradisjon som har vært vanlig i mange kulturer over hele verden.
Også i endel andre land som vi naturlig sammenligner oss med, slik som Sverige, Danmark, England, Nederland, Canada og USA, er det mulig for vordende foreldre å ha med en doula som de har blitt kjent med i god tid før fødselen.


Forskning

Forskning viser at ved bruk av doula, reduseres keisersnittraten med ca.45%, forløsning med tang / vakuum går ned med 34%, bruk av ristimulerende middel reduseres med 50% og smertelindrende medikamenter med 31%, samt at lengden på fødselen reduseres med 25%.
Undersøkelsene viser også at fødekvinner som har med doula, har mer positiv fødselsopplevelse og selvoppfattelse og er langt mer tilfredse med partneren sin enn kvinnene som fødte uten doulastøtte.
Etter fødselen ammer de mer og har mer interaksjon med barnet sitt, og færre får fødselsdepresjon, angst, feber og infeksjoner. Videre opplever begge foreldrene større kontroll over situasjonen som nybakte foreldre.
Doula har andre oppgaver enn jordmor

På sykehus må ofte jordmor passe på flere fødsler samtidig, og har derfor ikke mulighet til å være tilstede hos hver fødekvinne hele tiden. En doula kan være tilstede gjennom hele fødselsforløpet helt fra fødselen starter hjemme, og følge paret/den enslige til sykehuset og delta helt til et par timer etter at babyen er født. Hun støtter fødekvinnen, partneren og babyen som er på vei slik at de lettere kan finne ro, trygghet og glede.
Jordmor og fødselslege har det medisinske ansvaret for fødselen. Doulaen kjenner paret og deres ønsker og kan gi spirituell, emosjonell, fysisk, informativ og praktisk støtte. Hun kan bidra til å ivareta kvinnens behov, informere henne så hun lettere kan ta valg, og støtte hennes valg underveis i fødselen dersom jordmor mener det er medisinsk forsvarlig.


Noe av det viktigste en doula kan gjøre for fødekvinnen, partneren og barnet som føder seg, er at hun sørger for at hun selv har en dyp indre ro og glede, er helt og fullt tilstede, tillitsfull, tålmodig, respektfull, åpen og lyttende med hele seg, og at hun kan være nær og oppmuntrende dersom kvinnen ønsker det.
Slik kan doulaen bidra til å skape en trygg, rolig og kjærlighetsfylt atmosfære og også være en god rollemodell for fødekvinnen slik at hun lettere kan finne indre ro og glede samt tillit til at hun kan føde. Doulaens omsorgsrolle ovenfor fødekvinnen kan minne om en mor som bærer og støtter sitt barn slik at barnet lettere tror på sine mestringsevner.
En annen viktig oppgave for doulaen er å støtte paret i å ha god kommunikasjon seg imellom og med barnet som er på vei.
Doulaen kan avlaste både pappaen og jordmoren, og gi pappaen mulighet til å ta flere pauser underveis.Hvordan få naturlig fødsel

Å føde er en naturlig prosess, og kvinnekroppen kan føde. Dersom fødekvinnen føler seg trygg og tillitsfull, kan hun lettere følge intuisjon og instinktive behov, gi seg hen og møte riene med åpen, avspent kropp og rolig, tillitsfullt sinn.
Slik kan hun komme inn i en endret bevissthetstilstand, en meditativ tilstand. Da kan fødselen ofte forløpe naturlig og ukomplisert og med mye mindre smerteopplevelse. Og det blir også rom for å oppleve den hellige dimensjonen av fødsel.
Doulaens bidrag kan være veldig viktig for å sikre at kvinnen tør og klarer å gi seg tillitsfullt hen, og klarer å håndtere smertene på optimal måte.


Metoder doulaen benytter

Dersom fødekvinnen ønsker det, kan doulaen benytte fødselsmassasje, soneterapi, akupressur, blomstermedisin og homeopati, samt bruke beroligende stemme, hjelpe fødekvinnen til kontinuerlig å puste åpent og fritt og la lyd og bevegelse komme spontant, samt foreslå avspennende bevegelse og gode fødestillinger. Dette kan virke både avspennende, beroligende, smertelindrende og ristimulerende.

Det kan være spesielt nyttig å ha med doula dersom kvinnen har fødselsangst, kommuniserer dårlig med sin partner eller ikke har en partner.
Etter fødselen kan doulaen hjelpe mammaen å etablere amming, hjelpe alenemoren/paret å bli tryggere som foreldre, gjennomgå fødselsforløpet med alenemoren / paret, og hjelpe og gi støtte på mange måter i denne store overgangsfasen som det er å få barn.


Praktisk info

Enslige mødre og par som venter barn, kan avtale doulatjeneste enten de skal ha sykehusfødsel eller hjemmefødsel. De velger sin doula og kan bli godt kjent med henne gjennom svangerskapet ved å bestille behandlinger og svangerskapskurs/Naturlig fødselkurs.

En måneds tid før termindato, settes det opp et fødselsforberedende møte med kvinnen/paret og doulaene, hvor kvinnens/parets ønsker for fødselen skrives ned og hvor man "øver" til fødselen.
Det avtales hvor mange uker kvinnen/paret ønsker garanti for å få doulastøtte døgnet rundt, og så settes det opp en vaktliste for doulaene i denne beredskapsperioden.
Når fødselen starter, kan kvinnen/paret ringe til doulaen og få assistanse gjennom hele fødselsforløpet.

Etter fødselen kommer doulaen på barselvisitt og kan blant annet gi ammeveiledning og behandling til kvinnen. Dersom det også er behov for hjelp med blant annet barnepass og matlaging før eller etter fødselen, kan doulaen tilby dette.