For mer informasjon om våre tilbud, kontakt Gry Aksnes,
tlf. 958 70 103, e-post: gry.aksnes@gmail.comDOULASENTERET holder til på Briskebyklinikken i Oscarsgate 46 B, Oslo.

Ta trikk nr. 19 til Riddervolds plass.
For informasjon om DOULASKOLEN i Oslo:  www.doulaskolen.no