(English translation further down)

Fødsels- og foreldreforberedende parkurs


Alternativ 1:
Helgekurs lørdag 11. og søndag 12. mai, kl. 11–18

Alternativ 2:
4 onsdager fra 5. juni 2019, kl. 18–21


Kursledere
 • Gry Aksnes, doula, terapeut og kursleder, samt rektor ved DOULASKOLEN.

 • Ute Imhof, spesialist i barnefysioterapi, tilknytning og traumebearbeidelse.

 • Eva Hjelden, doula, terapeut, kursleder og gravid/barsel yogalærer.


Kursavgift pr. par: kr. 3800

Påmelding: gry.aksnes@gmail.com


På dette kurset lærer den gravide kvinnen hvordan hun best kan forberede seg og øve i svangerskapet, slik at hun i fødselsforløpet kan føle seg trygg, beholde et rolig sinn, være avspent og myk i kroppen, få naturlig smertelindring og naturlig ristimulering, og hvordan hun kan bruke tyngdekraften og hjelpe babyen til å få en god posisjon i bekkenet. Alt dette kan gjøre at fødselen blir lettere og bedre for mor og barn.

Partneren lærer fødselsmassasje, akupressur og annet, for å kunne gi støtte på beste måte.

Paret får også kunnskap om hva som må gjøres for å få en god tilknytning med den nyfødte babyen og en god ammestart, også når fødselen ikke har gått som planlagt og babyen strever. Det blir også demonstrert hvordan å bære babyen i forskjellige bæreseler.

Øvelser vi gjør:

 • Aktive fødestillinger
 • Fødselsmassasje og akupressur
 • Spinning Babies metoden
 • Gravidyoga
 • Pust
 • Avspenningsøvelser
 • Kontakt med babyen i magen

Teoretisk undervisning om:
 • Hvordan legge til rette for et godt svangerskap og en god fødsel
 • Komplikasjoner i svangerskapet
 • Fødebrev til jordmor
 • Fødselsfasene
 • Hva som fremmer kroppens produksjon av fødselshormoner
 • Vannfødsel
 • Naturlig induksjon, ristimulering og smertelindring
 • Kjemisk induksjon, ristimulering og smertelindring
 • Fødselskomplikasjoner
 • Tilknytning, amming, barselperioden


Childbirth and Parent Preparation Workshop for Couples


Option 1:
Weekend workshop Saturday 11. and Sunday 12. May, at 11.00 till 18.00

Option 2:
4 Wednesdays from 5. June 2019, at 18.00 till 21.00


Workshop leaders
 • Gry Aksnes, Doula, Therapist, Childbirth Educator, and Principle at DOULASKOLEN.

 • Ute Imhof, Specialist in Physiotherapi for children, Bonding and Trauma processing.

 • Eva Hjelden, Doula, Therapist, Childbirth Educator and Pregnant/Post partum Yoga Teacher.


Workshop fee per couple: kr. 3800

Sign up: gry.aksnes@gmail.com


In this workshop, the pregnant woman will learn how she in the best way can prepare herself and train in the pregnancy, so that she during labour and birth can feel safe, stay calm, be relaxed and soft in her body, get natural pain relief and good contractions, and how she can use the gravity force and help the baby to get a good position in the pelvis. All of this may make the birth easier and better for the mum and the baby.

The partner will learn birthing massage, acupressure and more, to be able to give support in the best way.

The couple will also get knowledge about how to get a good bonding with the newborn baby and a good breastfeeding start, also if the birth has not been as it was planned and the baby has problems. We will also demonstrate how to carry the baby in different baby carriers.

We will train on:

 • Active Birth positions
 • Birthing massage and acupressure
 • The Spinning Babies method
 • Pregnant yoga
 • Breathing
 • Relaxation exercises
 • Contact with the baby in the womb

Theoretical teaching about:
 • How to get a good Pregnancy and Birth
 • Complications in pregnancy
 • Letter to the midwife
 • The Birth phases
 • What will help the body to produce the birthing hormones
 • Waterbirth
 • Natural induction, contraction stimulation and pain relief
 • Chemical induction, contraction stimulation and pain relief
 • Complications in labour and birth
 • Bonding, Breastfeeding, The Post partum period