(Norsk oversettelse nederst på siden)

1 day Childbirth and Parent Preparation Workshop for Couples


Sunday 1. December 2019, from 11.00 till 18.00


Childbirth educators
 • Gry Aksnes, Doula, Therapist, Childbirth Educator, and Principle at DOULASKOLEN.

 • Eva Hjelden, Doula, Therapist, Childbirth Educator and Pregnant/Post partum Yoga Teacher.


Workshop fee per couple: kr. 1900

More information and to sign up: gry.aksnes@gmail.com , Tlf 95870103


In this workshop, the pregnant woman will learn how she in the best way can prepare herself and train in the pregnancy, so that she during labour and birth can feel safe, stay calm, be relaxed, flexible and soft in her body, get natural pain relief and good contractions, and how she can use the gravity force and help the baby to get a good position in the pelvis. All of this may make the labour and birth easier and better for the mum and the baby.

The partner will learn birthing massage, acupressure and more, to be able to give natural pain relief and other support in the best way.

The couple will get knowledge about how to get a good bonding with the newborn baby and the best breastfeeding start. We will also show how to carry the baby in different baby carriers.

We will train on:

 • Active Birth positions
 • Birthing massage and acupressure
 • The Spinning Babies method
 • Pregnant yoga
 • Breathing
 • Relaxation exercises
 • Contact with the baby in the womb

Theoretical teaching about:
 • How to get a good Pregnancy and Birth
 • Letter to the midwife
 • The Birth phases
 • What will help the body to produce the birthing hormones
 • Waterbirth
 • Natural induction, contraction stimulation and pain relief
 • Chemical induction, contraction stimulation and pain relief
 • Complications in labour and birth
 • Bonding, Breastfeeding, The Post partum period

1 dags fødsels- og foreldre-forberedende parkurs


Søndag 1. desember 2019, fra kl. 11 til 18.


Kursledere
 • Gry Aksnes, doula, terapeut og kursleder, samt rektor ved DOULASKOLEN.

 • Eva Hjelden, doula, terapeut, kursleder og gravid/barsel yogalærer.


Kursavgift pr. par: kr. 1900

Mer informasjon og påmelding: gry.aksnes@gmail.com , Tlf 95870103


På dette kurset lærer den gravide kvinnen hvordan hun best kan forberede seg og øve i svangerskapet, slik at hun i fødselsforløpet kan føle seg trygg, beholde et rolig sinn, være avspent, fleksibel og myk i kroppen, få naturlig smertelindring og naturlig ristimulering, og hvordan hun kan bruke tyngdekraften og hjelpe babyen til å få en god posisjon i bekkenet. Alt dette kan gjøre at fødselen blir lettere og bedre for mor og barn.

Partneren lærer fødselsmassasje, akupressur og annet, for å kunne gi naturlig smertelindring og annen støtte på beste måte.

Paret får også kunnskap om hva som må gjøres for å få en god tilknytning med den nyfødte babyen og en god ammestart. Det blir også demonstrasjon av hvordan å bære babyen i forskjellige bæreseler.

Øvelser vi gjør:

 • Aktive fødestillinger
 • Fødselsmassasje og akupressur
 • Spinning Babies metoden
 • Gravidyoga
 • Pust
 • Avspenningsøvelser
 • Kontakt med babyen i magen

Teoretisk undervisning om:
 • Hvordan legge til rette for et godt svangerskap og en god fødsel
 • Fødebrev til jordmor/sykehus
 • Fødselsfasene
 • Hva som fremmer kroppens produksjon av fødselshormoner
 • Vannfødsel
 • Naturlig induksjon, ristimulering og smertelindring
 • Kjemisk induksjon, ristimulering og smertelindring
 • Fødselskomplikasjoner
 • Tilknytning, amming, barselperioden