(Norsk oversettelse nederst på siden)

4 hours Childbirth Preparation Workshop for Couples


Sunday 19. May 19, at 11.00 till 15.00


You who are pregnant, will learn some good tools that can help you to get a better pregnancy and birth. You will train on how to stay calm in your mind and relaxed in your body during labour, and also use the gravity force and optimal breathing. In this way you can get natural pain relief and an easier and better birth for yourself and your baby.

You, who are the partner, will learn birthing massage and acupressure to give good support and pain relief.

We will also give you information about how to get a good breastfeeding start and bonding with your newborn baby.


Workshop leaders
  • Gry Aksnes, Doula, Therapist, Childbirth Educator, and Principal at DOULASKOLEN.

  • Eva Hjelden, Doula, Therapist, Childbirth Educator and Pregnant/Post partum Yoga Teacher.


Workshop fee per person: kr. 550

Sign up: gry.aksnes@gmail.com

4 timers fødselsforberedende parkurs


Søndag 19. mai 2019, kl. 11.00–15.00


Du som er gravid, lærer gode verktøy som kan hjelpe deg til å få en bedre graviditet og fødsel. Du øver på hvordan du kan få et rolig sinn og en avspent kropp under fødselen, og også hvordan du kan bruke tyngdekraften og optimal pust. Slik kan du få naturlig smertelindring og en lettere fødsel for deg selv og babyen din.

Du som er partner, vil lære fødselsmassasje og akupressur for å kunne gi god støtte og smertelindring.

Vi gir også informasjon om god ammestart og tilknytning med den nyfødte babyen.


Kursledere
  • Gry Aksnes, doula, terapeut og kursleder, samt rektor ved DOULASKOLEN.

  • Eva Hjelden, doula, terapeut, kursleder og gravid/barsel yogalærer.


Kursavgift pr. person: kr. 550

Påmelding: gry.aksnes@gmail.com