(Norsk oversettelse nederst på siden)

Childbirth Preparation Workshop for Women


3 Fridays from 31. May 2019, at 15.00 till 17.00.


Childbirth educators
 • Gry Aksnes, Doula, Therapist, Childbirth Educator, and Principle at DOULASKOLEN.

 • Eva Hjelden, Doula, Therapist, Childbirth Educator and Pregnant/Post partum Yoga Teacher.


Workshop fee kr. 900

Sign up: gry.aksnes@gmail.com


In this workshop, you will learn some good tools that can help you to get a better pregnancy, labour and birth. You will train on how to stay calm in your mind and relaxed and soft in your body during labour, and also use the gravity force and optimal breathing. In this way, you can get natural pain relief and an easier labour and birth for yourself and your baby.

You will also get information about how to get a good breastfeeding start and bonding with your newborn baby.

Exercises we will do:

 • Yoga
 • The Spinning Babies method
 • Active birth positions
 • Breathing
 • Relaxation exercises

Fødselsforberedende workshop for kvinner


3 fredager fra 31. mai 2019, kl. 15.00 til 17.00.


Kursledere
 • Gry Aksnes, doula, terapeut og kursleder, samt rektor ved DOULASKOLEN.

 • Eva Hjelden, doula, terapeut, kursleder og gravid/barsel yogalærer.


Kursavgift: kr. 900

Påmelding: gry.aksnes@gmail.com


I denne workshopen, lærer du gode verktøy som kan hjelpe deg til å få en bedre graviditet og fødsel. Du vil øve på hvordan du kan få et rolig sinn og en avspent kropp under fødselen, og også hvordan du kan bruke tyngdekraften og optimal pust. Slik kan du få naturlig smertelindring og en lettere fødsel for deg selv og babyen.

Du vil også få informasjon om hvordan du kan få til en god ammestart og tilknytning med din nyfødte baby.

Øvelser vi gjør:

 • Yoga
 • Spinning Babies metoden
 • Aktive fødestillinger
 • Pust
 • Avspenning