(Norsk oversettelse nederst på siden)

Childbirth and Breastfeeding Preparation Workshop for Women4 Wednesdays from 16.00 till 18.00


Option 1: Starting 18. September 2019

Option 2: Starting 16. October

Option 3: Starting 13. November
Workshop leaders
 • Gry Aksnes, Doula, Therapist, Childbirth Educator and Principle at DOULASKOLEN.

 • Laura Gore, Doula, Therapist, Childbirth Educator and previous midwife student.

 • Lucie De Saint Thibault, Pediatric nursing assistant, Breastfeeding consultant, Therapist within nutrition, herbs and aromatherapy. • Workshop fee: kr. 1200

  More information and to sign up: gry.aksnes@gmail.com, Tel. 958 70 103

The workshop
In this workshop, you will learn some good tools that can help you to get a better pregnancy, labour and birth. You will train on how to stay calm in your mind and relaxed and soft in your body during labour, and also use the gravity force and optimal breathing. In this way, you can get natural pain relief and an easier labour and birth for yourself and your baby.

You will also get information about the birth phases, natural and chemical pain relief, and about baby care and how to get a good breastfeeding start and bonding with your newborn baby.

Exercises we will do:

 • Pregnant yoga
 • The Spinning Babies method
 • Active birth positions
 • Breathing
 • Relaxation exercises and contact with the unborn baby


Theoretical teaching about:
 • Letter to the midwife
 • The Birth phases
 • What will help the body to produce the birthing hormones
 • Natural induction, contraction stimulation and pain relief
 • Chemical induction, contraction stimulation and pain relief
 • Bonding and breastfeeding
 • Baby care
 • Nutrition and herbs for mum

Workshop for gravide kvinner om Fødselsforberedelse og Amming4 Onsdager fra kl. 16 til 18


Alternativ 1: Starter 18. september 2019

Alternativ 2: Starter 16. oktober

Alternativ 3: Starter 13. novemberKursleder
 • Gry Aksnes ; Doula, Terapeut og Kursleder, samt rektor ved DOULASKOLEN.

 • Laura Gore ; Doula, Terapeut, Kursleder og tidligere Jordmorstudent.

 • Lucie De Saint Thibault ; Barnepleier-assistent, Ammeveileder, Terapeut innen kosthold, urter og aromaterapi.


Kursavgift: kr. 1200

Mer info og påmelding: gry.aksnes@gmail.com, Tel. 958 70 103


Workshopen
I denne workshopen, lærer du gode verktøy som kan hjelpe deg til å få bedre graviditet, fødsel og barseltid. Du vil øve på hvordan du kan ha et rolig sinn og en avspent kropp under fødselen, og også hvordan du kan bruke tyngdekraften og optimal pust. Slik kan du få naturlig smertelindring og en lettere fødsel for deg selv og babyen.

Du vil også få informasjon om fødselsfasene, naturlig og kjemisk smertelindring, og om babystell og hvordan du kan få til en god ammestart og tilknytning med din nyfødte baby.

Øvelser vi gjør:

 • Gravidyoga
 • Spinning Babies metoden
 • Aktive fødestillinger
 • Pust
 • Avspenning og kontakt med den ufødte babyen


Teoretisk undervisning om:
 • Brev til jordmor/sykehus
 • Fødselens faser
 • Hva som fremmer kroppens produksjon av fødselshormoner
 • Naturlig induksjon, ristimulering og smertelindring
 • Kjemisk induksjon, ristimulering og smertelindring
 • Tilknytning og amming
 • Babystell
 • Kosthold og urter for mor


Gry Aksnes, Doula, Therapist, Childbirth Educator and Principle at DOULASKOLEN.
Lucie De Saint Thibault, Pediatric nursing assistant, Breastfeeding consultant, Therapist within nutrition, herbs and aromatherapy.
Laura Gore, Doula, Therapist, Childbirth Educator and previous midwife student.