(Norsk oversettelse nederst på siden)

Childbirth Preparation Workshop for Women3 Wednesdays from 15.00 till 17.00


Option 1: Starting 28. August

Option 2: Starting 18. September


Childbirth educator
 • Gry Aksnes, Doula, Therapist, Childbirth Educator, and Principle at DOULASKOLEN.


Workshop fee kr. 900

Sign up: gry.aksnes@gmail.com


In this workshop, you will learn some good tools that can help you to get a better pregnancy, labour and birth. You will train on how to stay calm in your mind and relaxed and soft in your body during labour, and also use the gravity force and optimal breathing. In this way, you can get natural pain relief and an easier labour and birth for yourself and your baby.

You will also get information about how to get a good breastfeeding start and bonding with your newborn baby.

Exercises we will do:

 • Yoga
 • The Spinning Babies method
 • Active birth positions
 • Breathing
 • Relaxation exercises

Fødselsforberedende workshop for kvinner3 Onsdager fra kl. 15 til 17


Alternaiv 1: Starter 28. august

Alternativ 2: Starter 18. septemberKursleder
 • Gry Aksnes, doula, terapeut og kursleder, samt rektor ved DOULASKOLEN.


Kursavgift: kr. 900

Påmelding: gry.aksnes@gmail.com


I denne workshopen, lærer du gode verktøy som kan hjelpe deg til å få en bedre graviditet og fødsel. Du vil øve på hvordan du kan få et rolig sinn og en avspent kropp under fødselen, og også hvordan du kan bruke tyngdekraften og optimal pust. Slik kan du få naturlig smertelindring og en lettere fødsel for deg selv og babyen.

Du vil også få informasjon om hvordan du kan få til en god ammestart og tilknytning med din nyfødte baby.

Øvelser vi gjør:

 • Yoga
 • Spinning Babies metoden
 • Aktive fødestillinger
 • Pust
 • Avspenning