Scroll down for text in English


Kurs om babymassasje og tilknytning


Privat kurs for én familie i Bergen eller Oslo.

Kursleder:

  • Gry Aksnes, fødselsdoula, barseldoula, terapeut, kursleder på DOULASENTERET og rektor ved DOULASKOLEN

Kursavgift:
Mor, partner, baby og søsken, 2 timer kr. 1900
En forelder og baby, kr.1500.

Mer info og påmelding: gry.aksnes@gmail.com, Tel. 958 70 103


Kursinnhold
Å få en god start, er avgjørende for resten av livet! På dette kurset, vil dere lære hva som kan styrke tilknytningen mellom det nyfødte barnet og dere foreldrene og gi alle mer ro, trygghet og glede.

Fødsel er en sterk overgangsopplevelse både for mor og barn. Det blir undervisning om og vist hva som kan hjelpe babyen til å «lande» i sin nye tilværelse og tilpasse seg livet utenfor mors trygge livmor.

Det er viktig at dere forstår babyens behov fra første stund og dere vil lære hvordan dere best kan trøste og roe når barnet gråter. Når barnet blir møtt på beste måte av dere foreldrene, danner det et godt fundament og gir babyen trygghet.

Videre undervises det i hva som fremmer god amming for mor og barn.

Dere vil også lære en helhetlig, balanserende og beroligende babymassasje som utføres med varsomme, rolige strøk. Vi vil snakke og bruke sangleker underveis i massasjen, og dere vil lære hvordan dere kan kommunisere bedre med babyen og forstå babyens uttrykksmåter.

Dere blir ledet i en kort oppmerksomhets- og avspenningsøvelse, som er fin for den voksne å gjøre som forberedelse til babymassasjen.

Ved å gi babymassasje jevnlig, kan barnets motorikk bedres, muskler avspennes og alle indre organ, blodsirkulasjon, immunforsvar og åndedrett styrkes. Nyfødte som har luftplager eller søvnvansker kan ha stort utbytte av massasjen.

Babymassasje er en fin måte å gi kjærlighet og omsorg til barnet gjennom hender, blikk og stemme. Dette kan styrke tilknytningen, og gi alle mer ro, trygghet og glede. Dersom babyen har søsken, er det fint å lære storesøster/storebror å gjøre de enkleste babymassasje-strøkene, og at dere sammen synger til babyen. Dette kan kanskje hjelpe mot søskensjalusi og hjelpe søsknene å ha god kontakt.

Kurset passer aller best dersom babyen er mellom 2 uker og 4 måneder, men dere kan med stor fordel delta senere (helst før babyen begynner å gå).


Workshop about Baby Massage and Bonding


Private workshop for one family in Oslo or Bergen.

Workshop leader:

Workshop fee:
Mum, partner, baby and siblings, 2 hours kr. 1900.
One parent and the baby, kr.1500.

More information and to sign up: gry.aksnes@gmail.com, Tel. 958 70 103


The Workshop

It is very important for the rest of the life to get a good start! In this workshop, you will learn what can strengthen the bonding between the newborn baby and you as parents, so that all of you can feel more calm, safe and happy.

Childbirth is a strong transition experience for mum and baby. You will learn what can help the child to get calm in the new life outside mums safe womb. It is important that you understand the babys needs from the beginning, and you will get to know how you can give support and calm down your child when she/he is crying. When you meet your babys needs in the best ways, it gives a solid foundation and makes the baby feel safe.

I will also teach how to manage breastfeeding in the best way.

You will learn a holistic, harmonizing and relaxing baby massage that we will do carefully and in a slow pace. We will also talk and sing to the babies during the massage, and you will learn how to better understand the way your baby is communicating.

As preparation to the baby massage, we will do an awareness and relaxation exercise for the adults.

By massaging your baby daily, it can relax the babys muscles, support the inner organs, blood circulation, immune system and breathing. If the baby has problems with intestinal gas or insomnia, babymassage can be a great help.

Baby massage is a beautiful way to give love and care by hands, eye contact and voice. If the baby has siblings, it is great to teach the siblings the easiest massage strokes and that you sing together for the baby. This can give the baby and siblings better contact and perhaps contribute to prevent sibling jealousy.

It is best if the baby is between 2 weeks og 4 months old when you attend in this workshop, but it is great to attend if the baby is older too ( It is best before the baby starts to walk).


Gry Aksnes, doula, therapist, childbirth educator and principle at DOULASKOLEN.