Babymassasjekurs


Alternativ 1: Søndag 13. oktober 2019, kl. 11 til 13
Alternativ 2: Søndag 8. desember, kl. 11 til 13

Kursleder: Gry Aksnes

Kursavgift: Hele familien kr. 600
Én forelder og baby kr. 300

På dette kurset vil dere lære en helhetlig, balanserende og beroligende babymassasje som utføres med varsomme, rolige strøk. Vi vil bruke sangleker underveis i massasjen og dere vil lære hvordan dere kan kommunisere bedre med babyen og forstå babyens uttrykksmåter. Dere vil også bli ledet i en kort oppmerksomhets- og avspenningsøvelse, som er fin for den voksne å gjøre som forberedelse til babymassasjen.

Ved å gi babymassasje jevnlig, kan barnets motorikk bedres, og alle indre organ, blodsirkulasjon, immunforsvar og åndedrett styrkes. Nyfødte som har luftplager/ kolikk eller søvnvansker kan ha stort utbytte av massasjen.

Babymassasje er en fin måte å gi kjærlighet og omsorg til barnet gjennom hender, blikk og stemme. Dette kan styrke tilknytningen mellom barnet og foreldrene, og gi alle mer ro, trygghet og glede.Dersom babyen har søsken, er det fint å lære storesøster eller storebror å gjøre de enkleste babymassasje-strøkene, og at dere sammen synger til babyen. Dette kan hjelpe mot søskensjalusi og hjelpe søsknene å ha god kontakt.
Å bli født er en sterk overgangsopplevelse, og babymassasje kan hjelpe barnet til å "lande" i kroppen og sin nye tilværelse.


Om kurslederen:

Gry Aksnes har arbeidet som terapeut og kursleder siden 1981, som doula siden 1994, og driver DOULASENTERET i Oslo. Hun er også grunnlegger av DOULASKOLEN i Oslo, hvor hun er hovedlærer og rektor.

Gry har undervist i babymassasje både i egen regi og på mange helsestasjoner, og hun har også undervist om vennlig berøring til barnehageansatte.

Hun har holdt Naturlig fødsel-kurs og andre fødselsforberedende kurs for blivende foreldre i en årrekke. På to Oslo-sykehus har Gry undervist jordmødre og barnepleiere om naturlig fødsel og doulaens redskaper.

Selv har Gry 3 døtre som hun fødte naturlig i badekar hjemme. To av dem tok hun imot selv.

Gry er utdannet massasjelærer fra Nordlys Centret (Danmark). Hun har også utdannelse fra Twin Lakes College of the Healing arts (USA), Axelsons Body Work School (Oslo) og Moreno Instituttet (Oslo), samt kurs i Spinning Babies-metoden, og en rekke andre kurs og konferanser om svangerskap, fødsel og småbarnstid.