Barselkurs

Søndag 23. februar 2020, kl. 12 til 16

Kursledere: Gry Aksnes og Ute Imhof

Kursavgift: kr. 1200 pr familie. Plass til 3 familier. Babyen kan være fra 2 uker til 4 måneder-

Å få en god start, er avgjørende for resten av livet! På dette barselkurset, vil dere lære hva som kan styrke tilknytningen mellom det nyfødte barnet og dere foreldrene, og gi alle mer ro, trygghet og glede. Å bli født er en sterk overgangsopplevelse for babyen, og vi vil fortelle om og vise hva som kan hjelpe barnet til å "lande" i kroppen og sin nye tilværelse, og tilpasse seg livet utenfor mors trygge livmor.

Det er viktig at dere forstår babyens behov fra første stund og vi viser hvordan dere kan best kan trøste og roe når barnet gråter. Når barnet blir møtt på beste måte av dere foreldrene, danner det et godt fundamenet og gir babyen trygghet.

Hvis barnet har kommet til verden ved sugekopp/vacuum, tang, keisersnitt eller for tidlig fødsel, kan det være nødvendig å lege sporene en slik fødsel kan ha utløst. Ofte er det da et høyt stressnivå som barnet og foreldrene trenger hjelp til å regulere for å finne ro. Spesielt hvis trykkefasen i fødselen har vært langvarig, kan barnet ha fått stivhet og problemer i nakke. Ute vil derfor tilby undersøkelse og om nødvendig en behandling (som varer kort tid) til hver av de 3 babyene på kurset som en del av kursprogrammet. Hun sjekker motorikken og især nakkebevegeligheten, som er viktig for god amming og ubesværet kroppskontakt. Videre vil vi undervise i hva som fremmer god amming for mor og barn.
Gry vil også lære dere en helhetlig, balanserende og beroligende babymassasje som utføres med varsomme, rolige strøk. Vi vil bruke sangleker underveis i massasjen og dere vil lære hvordan dere kan kommunisere bedre med babyen og forstå babyens uttrykksmåter. Dere vil også bli ledet i en kort oppmerksomhets- og avspenningsøvelse, som er fin for den voksne å gjøre som forberedelse til babymassasjen.
Ved å gi babymassasje jevnlig, kan barnets motorikk bedres, og alle indre organ, blodsirkulasjon, immunforsvar og åndedrett styrkes. Nyfødte som har luftplager eller søvnvansker kan ha stort utbytte av massasjen.
Babymassasje er en fin måte å gi kjærlighet og omsorg til barnet gjennom hender, blikk og stemme. Dette kan styrke tilknytningen mellom barnet og foreldrene, og gi alle mer ro, trygghet og glede.Dersom babyen har søsken, er det fint å lære storesøster eller storebror å gjøre de enkleste babymassasje-strøkene, og at dere sammen synger til babyen. Dette kan hjelpe mot søskensjalusi og hjelpe søsknene å ha god kontakt.


Om kurslederen:

Gry Aksnes har arbeidet som terapeut og kursleder siden 1981, som doula siden 1994, og driver DOULASENTERET i Oslo. Hun er også grunnlegger av DOULASKOLEN i Oslo, hvor hun er hovedlærer og rektor.

Gry har undervist i babymassasje både i egen regi og på mange helsestasjoner, og hun har også undervist om vennlig berøring til barnehageansatte.

Hun har holdt Naturlig fødsel-kurs og andre fødselsforberedende kurs for blivende foreldre i en årrekke. På to Oslo-sykehus har Gry undervist jordmødre og barnepleiere om naturlig fødsel og doulaens redskaper.

Selv har Gry 3 døtre som hun fødte naturlig i badekar hjemme. To av dem tok hun imot selv.

Gry er utdannet massasjelærer fra Nordlys Centret (Danmark). Hun har også utdannelse fra Twin Lakes College of the Healing arts (USA), Axelsons Body Work School (Oslo) og Moreno Instituttet (Oslo), samt kurs i Spinning Babies-metoden, og en rekke andre kurs og konferanser om svangerskap, fødsel og småbarnstid.