Babymassasjekurs

ved Gry Aksnes


Alternativ 1: Søndag 1. september 2019, kl. 11.00 til 15.00

Alternativ 2: Lørdag 12. oktober 2019, kl. 11.00 til 15.00

Kursavgift kr. 1600 for en eller to foreldre, samt søsken.

På dette kurset vil dere lære en helhetlig, balanserende og beroligende babymassasje som utføres med varsomme, rolige strøk. Vi vil bruke sangleker underveis i massasjen og dere vil lære hvordan dere kan kommunisere bedre med babyen og forstå babyens uttrykksmåter. Dere vil også bli ledet i en kort oppmerksomhets- og avspenningsøvelse, som er fin for den voksne å gjøre som forberedelse til babymassasjen.

Ved å gi babymassasje jevnlig, kan barnets motorikk bedres, og alle indre organ, blodsirkulasjon, immunforsvar og åndedrett styrkes. Nyfødte som har luftplager/ kolikk eller søvnvansker kan ha stort utbytte av massasjen.

Babymassasje er en fin måte å gi kjærlighet og omsorg til barnet gjennom hender, blikk og stemme. Dette kan styrke tilknytningen mellom barnet og foreldrene, og gi alle mer ro, trygghet og glede.Dersom babyen har søsken, er det fint å lære storesøster eller storebror å gjøre de enkleste babymassasje-strøkene, og at dere sammen synger til babyen. Dette kan hjelpe mot søskensjalusi og hjelpe søsknene å ha god kontakt.
Å bli født er en sterk overgangsopplevelse, og babymassasje kan hjelpe barnet til å "lande" i kroppen og sin nye tilværelse.


Om kurslederen:

Gry Aksnes er grunnlegger av DOULASKOLEN, og er hovedlærer og rektor. Hun har arbeidet som terapeut og kursleder siden 1981, og som Doula siden 1994.

I en årrekke har hun holdt Naturlig fødsel-kurs og svangerskapskurs med deltakere fra hele Norge. Svært mange par samt enslige mødre og deres fødselshjelpere har hatt stor nytte av de gode metodene for bedre fødsel som Gry underviser i.

Babymassasje har hun undervist både i egen regi og på mange helsestasjoner. Gry har også undervist om vennlig berøring til barnehageansatte. På to Oslo-sykehus har hun undervist jordmødre og barnepleiere om naturlig fødsel og doulaens redskaper.

Sine tre døtre fødte Gry naturlig i badekar hjemme. To av dem tok hun imot selv.

Gry er utdannet massasjelærer fra Nordlys Centret (Danmark). Hun har også utdanning fra Twin Lakes College of the Healing arts (USA), Axelsons Body Work School (Oslo), Moreno Instituttet (Oslo), samt kurs i Spinning Babies-metoden, og en rekke andre kurs og konferanser om svangerskap, fødsel og småbarnstid.


I september 2009 startet Gry DOULASKOLEN i Oslo