Kristin Løftingsmo er utdannet Doula, terapeut og kursleder ved det lengste utdanningsforløpet på DOULASKOLEN i Oslo; den 2-årige deltidsutdanningen (www.doulaskolen.no), hvor hun også har fått undervisning av Jennifer Walker i Spinning Babies metoden. (www.spinningbabies.com)

Kristin er firebarnsmor og Doula med et brennende engasjement for svangerskap, fødsel og barselomsorg. Hun startet på DOULASKOLEN i 2014, og arbeider som praktiserende Doula og svangerskapsterapeut. Gjennom Home-Start Familiekontakten Blå Kors har hun vært familiekontakt siden 2006 og tar nå doulaoppdrag for dem, med fokus på sårbare gravide. Kristin arbeider gjennom en holistisk-pedagogisk metode.

"Det er viktig at mine klienter opplever anerkjennelse og tillit, at de kjenner seg ivaretatt på et mellom-menneskelig plan og at de får en helhetlig behandling.»


Kristin tilbyr:
 • Gravidmassasje
 • Avspenning
 • Blomsteressenser
 • Akupressur / modningsakupressur
 • Soneterapi
 • Homeopati
 • Fødselsforberedende veiledning
 • Rebozo teknikker
 • Spinning Babies metoden
 • Ammeveiledning
 • Svangerskapskurs for par og enslige
 • Doulatjeneste

Kristin bor i Oslo og tar Doulaoppdrag i Oslo og omegn.

For info og timebestilling:

kristin_loftingsmo@yahoo.no

Mobil: 928 81 189

Nettside: www.doulahjerte.no