Camilla Rye er utdannet fødselsdoula, barseldoula, svangerskapsterapeut og kursleder ved det lengste utdanningsforløpet på DOULASKOLEN i Oslo; den 2-årige deltidsutdannelsen, hvor hun også har fått undervisning av Jennifer Walker i Spinning Babies metoden (www.spinningbabies.com).

Camilla er yogalærer 200t RYT, og har en bachelor i metafysikk og påbegynt master i helhetspsykologi med fokus på veiledning - denne delen av utdannelsen ble pauset da hun ble mamma våren 2015. Camilla er utdannet sykepleier, og drives spesielt av akuttsykepleie og omsorg til kritisk syke, og er mamma til ett – snart to – barn.


«Våren 2015 ble jeg mamma for første gang. Som mange kvinner erfarer, fikk jeg under graviditeten høre fra mødre og ulike media hvor smertefull og vanskelig en fødsel er, at jeg ikke hadde den villeste fantasi om hva jeg gikk imøte. Skremselshistoriene ble delt uoppfordret, og det ga opphav til motstridende følelser i meg. Mitt biologiske instinkt hadde i utgangspunktet sørget for utelukkende gledesbetont spenning og trygghet til denne milepælen jeg snart skulle få oppleve, men samtidig forstod jeg at det lå sannhet i hva disse kvinnene fortalte meg, og traumene de ga uttrykk for og åpenbart hadde et sterkt behov for å dele – og kanskje validere.

Fødselserfaringen min ga meg likevel et enormt påfyll av selvtillit. Jeg opplevde fødselen som en rå og vill erfaring – et dypdykk inn i min iboende kraft, råskap og ukuelige fleksibilitet. Jeg hadde jo ikke «bare» født et barn, men også en mor, en far, en bestemor, onkel, og så videre. Gjennom denne fødselen, hadde en hel familiedynamikk endret seg. Disse nyansene og fundamentale begivenhetene, har en tendens til å forsvinne fordi det ikke er rom for dem i en effektivisert svangerskapsomsorg og et samfunn som gir lite rom til den type betraktninger og hyllester. Fødselen ga meg en personlig åpenbaring om at det er jordmor jeg skal bli. Med meg i bakhodet hadde jeg kvinnenes historier og opplevelser som jeg fikk høre gjennom svangerskapet, og jeg var nå innstilt på at en god fødselsopplevelse avhenger av faktorer som å være respektert, godt informert og å få utøve sin autonomi gjennom hele fødselsprosessen. Jeg opplevde hvor transformerende en trygg og god fødselsopplevelse er, og det er mitt brennende engasjement og overbevisning at det er en kvinnes rettighet til å føle seg som en verdensmester etter å ha satt liv til verden. Gjennom forskning og litteratursøk, vet jeg i dag at en god fødselserfaring avhenger av faktorer som trygghet og autonomi, men også at barseltiden og relasjonen mellom mor og barn styrkes og fremmes av en god fødselsopplevelse.

Gjennom mitt doulavirke har jeg erfart at det nesten er likegyldig hvor eller hvordan man føder så lenge mor erfarer en god fødselsopplevelse. Dette kan man best legge til rette for og fremme ved å sørge for at fødekvinnens behov ivaretas i svangerskapet, at hun er trygget gjennom kunnskap om sin egen kropps fantastiske evner og det kontinuerlige fysiologiske og hormonelle samspillet mellom mor og barn i fødselsprosessen, og informasjon i svangerskapet og fødselsforløpet. Det er en fordel å visualisere og verbalisere hva man opplever som en god fødsel og i rimelig tid innen selve fødselen øve på dette gjennom å bekjentgjøre seg med aktive fødestillinger og klargjøre roller og forventinger til partner og andre deltakere på fødselen. Som sykepleier for akutt og kritisk syke pasienter, kan jeg trekke klare paralleller fra beskrivelsen av en god fødselsopplevelse hos en fødekvinne til en kritisk syk pasients opplevelse av det å ha en styrket opplevelse, selv i sårbarhet og sykdom. Det det min erfaring at mennesker som i sårbare faser av livet får hjelp og kunnskap til å opprettholde sin integritet og autonomi, har økt mestringsfølelse og det vil utelukkende ha en positiv innvirkning på selvbilde og motivasjon.

Ved kontinuerlig pleie og svangerskapsomsorg, sier forskning at fødekvinnen er mer avslappet og trygg, og at hun derfor kan oppleve en lettere og raskere fødsel med ingen/færre komplikasjoner og intervensjoner. Jeg kan hjelpe deg ved å åpne for samtale om fødsel, dine forventninger, gleder og engstelser, gi økt kunnskap og veiledning basert på dine behov og aktuell informasjon. Jeg tilbyr individuelt tilpasset massasje, yoga og meditasjon som fremmer fleksibilitet, styrke, fokus og avspenning; modnings- og smertereduserende akupressur, aktive fødestillinger og pusteteknikker, samt øvelser fra Spinning Babies som fremmer en optimal posisjonering av babyen i bekkenet i forberedelse til og under fødsel. Jeg håper å kunne følge deg fra så tidlig som mulig i ditt svangerskap for å etablere en god relasjon, og bidra til å danne og oppdage de beste omstendigheter og forutsetninger for et trygt og godt svangerskap, fødsel, og barseltid for hele familien.»


Camilla tilbyr:

 • Doulatjeneste før, under og etter fødsel
 • Fødselsforberedende samtale
 • Gravidmassasje for andre og tredje trimester
 • Spinning Babies-metoden for optimal posisjonering av baby før/under fødsel
 • Akupressur og modningsakupressur
 • Puste- og avspenningsøvelser
 • Yoga tilpasset den enkelte kvinne
 • Fødselsforberedende kurs for enslige og par
 • Veiledning for å knytte bånd til babyen i magen for mor, far/medmor og eventuelle søsken
 • Ammeveiledning
 • Babymassasje og babymassasjekurs
 • Avspenningsmassasje for ikke-gravide som del av svangerskapsforberedelse
 • Fasciaavspenning for gravide og ikke-gravide

Camilla tilbyr doulatjeneste i Oslo og opptil 1 times kjøring fra Oslo.


For info og timebestilling:

camirye@yahoo.com

Mobil: 915 64 811


Språk

Camilla snakker NORSK.

Camilla speaks ENGLISH.